Årstämma

0
Rate this post

Kallelse till årsstämma i Hansa Medical magmuskel (publ).

Hansa Medical magmuskel (publ) sammankallar till årsstämma den 29 maj 2018 kl 17.00 i Amfiteatern på Hansa Medicals lokaler på Scheelevägen 22 i Lund.

Aktieägarna i Hansa Medical abdominal (publ) är därmed kallade till Årsstämman den 29 maj 2018 kl 17.00 i Amfiteatern på Hansa Medicals fastigheter på Scheelevägen 22 i Lund. Valregistreringen börjar 16.30 och avslutas när mötet öppnar.

Rätt att delta.

Den som har erkänts som investerare i den av Euroclear Sweden abdominal förda aktieboken angående villkoren den 23 maj 2018 och även senast den 23 maj 2018 till byrån meddelar sin avsikt att delta i Årsgeneraluppfyllelsen kan delta på årsstämman. Anmälan kan göras på kontaktadress Hansa Medical magmuskel (publ), Box 785, 220 07 Lund eller via mejl till [email protected] Vid anmälan uppge namn, adress, person- eller företagsnummer, telefon under hela dagen samt, i förekommande fall, antal medhjälpare (max två).

Investerare som har sina aktier förvaltarregistrerade, det vill säga förvarade i depå, måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan inskrivning ska vara avslutad senast den 23 maj 2018 och bör även begäras i god tid före denna dag hos den som hanterar aktierna.

 • Kolla in hela meddelandet om Annual General Satisfying (pdf).
 • Aktieägarnas rösträttsfullmakt Årsstämma 2018.
 • Ersättningsutskottets analys av lön till ledande befattningshavare.
 • Hansa Medicals årsredovisning 2017.
 • Revisorns utlåtande.
 • Nämndens synpunkt enligt 2 kap.
 • Valberedningens motiverade synpunkt Årlig Allmän Uppfyllelse 2018.
 • Styrelsens totala förslag om antagande av ett långvarigt belöningsprogram för arbetare inom Hansa Medical.
 • Teckningsvillkor.
 • Protokoll fört vid den årliga allmänna uppfyllelsen.

Protokoll fördes den 29 maj 2018 från Hansa Medical ABs årsredovisning.

2017.

Aktieägarna i Hansa Medical abdominal muscle (publ) kallas härmed till Årsmötet den 23 maj 2017 kl 17.00 i amfiteatern vid sidan av verksamhetens lokaler på Scheelevägen 22 i Lund. Röstregistreringen börjar 16.30 och avslutas även när konferensen öppnar.

Den person som faktiskt har upptagits som investerare i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB avseende scenarierna den 17 maj 2017 och senast exakt samma dag till verksamheten meddelar sin målsättning att delta i den årliga allmänna tillfredsställelsen.

har rätt att gå med i den årliga allmänna uppfyllelsen. Anmälan kan göras vid kontakt med adressen Hansa Medical AB, c/o Fredersen Advokatbyrå BUMMUSKEL, Switching Torso, 211 15 Malmö, via e-post till [email protected] eller per fax 040-232003.

Vid anmälan uppge namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon under hela dagen samt, i förekommande fall, antal medhjälpare (optimalt 2). Efter registrerad registrering kommer anmälaren säkerligen att få en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har registreringen faktiskt inte gjorts korrekt.

 • Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, det vill säga förvarade i depå, måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden förda aktieboken för att få delta i konferensen. Sådan inskrivning behöver vara verkställd senast den 17 maj 2017 samt begäras i god tid före denna dag hos den som har hand om aktierna.
 • Kallelse till årsstämma i Hansa Medical AB.pdf.
 • Rösträttslig fullmakt.pdf.
 • Valstyrelsens fastställda synpunkt 2017 final.pdf.
 • Hansa Medical Årsredovisning 2016.pdf.
 • Revisorns utlåtande.pdf.
 • Rekommenderad resolution om riktlinjer för uppdrag till äldre befattningshavare.pdf.
 • Kommissionsstyrelsens bedömning av ersättningar till äldre befattningshavare.pdf.
 • Protokoll fört vid 2017 års allmänna tillfredsställande.

Protokoll fördes den 23 maj 2017.pdf.

Investerarna i Hansa Medical abdominal (publ) blir uppringda till årsstämman den 11 maj 2016 kl 17.00 i amfiteatern bredvid verksamhetens lokaler på Scheelevägen 22 i Lund. Valregistreringen börjar 16.30 och pågår tills mötet öppnar. Efter mötet bjuder verksamheten på lättare förtäring.

Den som faktiskt är upptagen som aktieägare i aktieboken som förs av Euroclear Sweden magmuskel hänförlig till villkoren den 4 maj 2016, och ingen bakom 4 maj 2016 kl 12.00 till verksamheten avslöjar sin avsikt att delta i Årsgeneralen Tillfredsställande.

 • Anmälan kan göras skriftligen till adressen Hansa Medical AB, c/o Fredersen Advokatbyrå AB, Turning Upper Body, 211 15 Malmö, via mail till [email protected] eller per fax 040-232003.
 • Vid anmälan, uppge namn, adress, person- eller företagsnummer, telefon under hela dagen samt, i förekommande fall, olika medhjälpare (optimalt 2). Efter registrerad anmälan får anmälaren säkerligen en bekräftelse. Om ingen bekräftelse tas emot har registreringen inte gjorts korrekt.

Investerare som har sina aktier förvaltarregistrerade, det vill säga förvaras i depå, behöver kortfattat registrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att kunna delta i stämman. Sådan registrering ska vara genomförd senast den 4 maj 2016 samt begäras i god tid före denna dag hos den person som tar hand om aktierna.

Kallelse till årsstämma i Hansa Medical AB (publ).

 • Fullmakt.
 • Hansa Medicals årsredovisning 2015.
 • Ersättningsnämndens utvärdering av ersättningar till äldre befattningshavare.
 • Förslag till beslut om riktlinjer för lön till ledande befattningshavare.
 • Revisorns yttrande.
 • Protokoll fört vid 2016 års årliga allmänna tillfredsställelse.
 • Protokoll fördes vid årsstämman i Hansa Medical AB (publ) den 11 maj 2016.pdf.
 • 2015.
 • Protokoll fört vid 2015 års årliga allmänna uppfyllelse.
 • Protokoll fört vid den årliga allmänna uppfyllelsen av Hansa Medical abdominal (publ) den 2 juni 2015 PDF.
 • Bilaga 2 PDF.
 • Bilaga 3 PDF.
 • Uppsatser inför 2015 års allmänna tillfredsställande.
 • Information enligt aktiebolagslagen PDF.
 • Villkor för registrering för val PDF.
 • Styrelsens förslag till val av teckningsoptioner PDF.
 • Meddelande om 2015 års allmänna tillfredsställande för Hansa Medical AB (publ) PDF.
 • Årsredovisning 2014 Hansa Medical magmuskel (publ) PDF.
 • Fullmaktsformulär PDF Protokoll tagna vid 2014 års årliga allmänna uppfyllelse.
 • Protokoll fört vid Annual General Satisfying of Hansa Medical abdominal (publ) den 3 juni 2014 PDF.
 • Uppsatser inför 2014 års allmänna tillfredsställande.
 • Meddelande om 2014 års allmänna uppfyllelse av Hansa Medical magmuskel (publ) PDF.
 • Årsredovisning 2013 Hansa Medical magmuskel (publ) PDF.
 • Proxy typ PDF.

2013.

 • Protokoll fört vid årsmötet 2013.
 • Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma i Hansa Medical AB (publ) den 6 maj 2013 PDF.
 • Dokument inför årsstämman 2013.
 • Notice of Annual General Fulfilling 2013 för Hansa Medical abdominal (publ) PDF.
 • Fullmakt för den årliga allmänna tillfredsställelsen av Hansa Medical 2013 PDF.
 • Hansa Medical abdominal (publ) Årsredovisning 2012 PDF.

2012.

 • Protokoll fört vid 2012 års allmänna tillfredsställelse.
 • Protokoll fört vid den årliga allmänna uppfyllelsen av Hansa Medical abdominal muscle (publ) 556734-5359, 14 maj 2012 i Lund PDF.
 • Bilaga 2 till protokoll från PDF:en för 2012 års allmänna uppfyllelse.
 • Uppsatser inför 2012 års årliga allmänna uppfyllelse.
 • Föreslagna program PDF.
 • Förslag om minskning av andelsresurser PDF.
 • Förslag för problem med samtycke PDF.
 • Fullmakt för ombud pdf.
 • Protokoll fört vid årsstämman 2011.
 • Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma i Hansa Medical AB (publ) 556734-5359, 12 maj 2011 i Lund PDF.
 • Rekord före 2011 års årliga allmänna tillfredsställande.
 • Kallelse till årsstämma i Hansa Medical abdominal (publ) 2011 PDF.
 • Styrelsens förslag till ny bolagsordning – 2011 PDF.
 • Styrelsens förslag till val av helt nyemission – 2011 PDF.

2010.

 • Protokoll fört vid 2010 års årliga allmänna uppfyllelse.
 • Protokoll fört vid den årliga allmänna uppfyllelsen av Hansa Medical abdominal (publ) 556734-5359, 29 april 2010 i Lund PDF.
 • Rekord före 2010 års allmänna tillfredsställande.
 • Meddelande om årlig allmänt tillfredsställande av Hansa Medical AB (publ) – 2010 PDF.
 • Styrelsens förslag till beslut om tillstånd för styrelsen att emittera aktier, konvertibler samt/eller teckningsoptioner – 2010 PDF.
 • Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen – 2010 PDF.

2009.

 • Protokoll fört vid 2009 års årliga allmänna tillfredsställelse.
 • Protokoll fört vid årsstämman för Hansa Medical AB (publ) 556734-5359, 29 april 2009 i Malmö PDF.
 • Dokument före 2009 års årliga allmänna uppfyllelse.
 • Anmälan om årlig allmän uppfyllelse av Hansa Medical magmuskel (publ) – 2009 PDF.
 • Styrelsens förslag till ny bolagsordning – 2009 PDF.
 • Styrelsens förslag till beslut om tillstånd för styrelsen att välja ett nytt aktiebolag – 2009 PDF.

2008.

 • Meddelande om årlig allmän uppfyllelse 2008.
 • Anmälan om Årlig Allmän fullgörande av Hansa Medical abdominal (publ) – 2008 PDF.
 • Styrelsens fullständiga förslag till beslut om emission av teckningsoptioner – 2008 PDF.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här