Hansa Medical Delårsrapport januari – mars 2015

0
Rate this post

Vitala kampanjer för framtida utveckling

Januari – mars 2015 i korthet

 • Nettoomsättningen för Teamet uppgick till 3 847 TSEK, jämfört med 1 612 TSEK för motsvarande period 2014
 • Intäkten efter skatteplikt var -10 725 TSEK (-5 998).
 • Rörelseintäkterna uppgick till -10 689 TSEK (5 896).
 • Vinsten per aktie före och efter utspädning var -0,41 SEK (-0,26 ).
 • Det medicinska fas II-testet av IdeS hos extremt animerade personer på checklistan för njurtransplantation var framgångsrikt avslutat.
 • Göran Arvidson utsågs till CFO och efter det tillförordnad VD.
 • Samarbete med den framstående amerikanska transplantationsspecialisten Dr. Stanley Jordan vid Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles.
 • Tillväxten startade kring en 2:a generationens IdeS-partikel, som avser att möjliggöra upprepad dosering.
 • Preliminär ansökan skickad om upptagande till handel på Nasdaq Stockholm.
 • Betydande händelser efter periodens slut.

Helt säkerställd medborgarrättsemission på 246 miljoner kronor effektivt genomförd.

VD har golvet.

De allra första 3 månaderna gav oss en utmärkt start på året, liksom vi vidtog några viktiga åtgärder – både monetärt såväl som i klinisk tillväxt – för att utveckla grunden för ett starkt Hansa Medical. Målet för Hansa Medical är att bli ett läkemedelsföretag med livsviktiga artiklar på marknaden som kan rädda liv.

Vi är inte där än, och som alla som följer läkemedelsindustrin förstår behöver du uthållighet för att få ut medicinska projekt på marknaden, såväl som hängivna finansiärer som helt och hållet räknar med företaget.

Våra aktieägare visade oss detta förtroende när de genomförde vår nyemission på 246 miljoner kronor, som vi införde i februari, helt garanterad genom teckningsdedikationer och även utfärdande av garantier.

Oronintäkterna kommer säkerligen att användas för att ytterligare förbättra programmet med vårt ledande läkemedelsprospekt IdeS, samt för att undersöka möjligheterna för vårt andra antikroppsmodifierande enzym EndoS. Detta är ett viktigt åtagande som bekräftar att investerare dessutom delar vår tro på vår spännande FoU-teknik.

 • Om emissionen presenterade vi också att Bo Håkanssons dödsbo, Farstorps Gård magmuskel, sålde aktier motsvarande cirka 15 procent av den totala aktiestocken och även stiftar verksamheten.
 • Aktierna erhölls av ett utvalt antal svenska och även globala institutionella investerare, bestående av Rhenman & Allies samt Hjärt-Lungfonden.

Vår primära tyngdpunkt ligger på vår ledande läkemedelsprospekt såväl som den primära tillverkaren IdeS, ett bakteriellt enzym som klyver mänskliga IgG-antikroppar och som också anses vara fantastiskt möjligt vid njurtransplantation och även ovanliga autoimmuna tillstånd. IdeS är för närvarande i steg II vetenskaplig tillväxt.

I januari tillkännagav vi preliminära data som avslöjar att IdeS har stor effekt på sensibiliserade dialyspatienter som väntar på en njurtransplantation.

Forskningen visar att IdeS har förmågan att göra det möjligt för dessa patienter att transplantera genom att minska deras HLA-antikroppar till lämpliga nivåer. Resultaten från denna forskningsstudie är planerade att släppas i en respektabel tidskrift.

Det finns planer på att starta nästa fas II-forskning av IdeS inom njurtransplantation vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och Karolinska Lärosjukhuset i Stockholm. Vi tror också att IdeS har flera andra potentiella kliniska indikatorer, inklusive relativt ovanliga och allvarliga – till och med livshotande – allvarliga immunsjukdomar, såsom anti-GBM såväl som Guillain-Barrés syndrom.

Samtidigt etablerar vi en helt ny generation av molekyler baserade på IdeS som möjliggör upprepad dosering och därmed ytterligare terapeutiska möjligheter för kronisk sjukdom. En mängd olika uppmuntrande kandidater kommer att förbättras under 2015 så att vi kan välja en läkemedelskandidat och även påbörja preklinisk utveckling under 2016.

Vår utvecklingspartner Axis-Shield Diagnostics fortsätter att ytterligare validera och marknadsföra vår HBP-utvärdering globalt, som används för att prognostisera och även upptäcka allvarlig blodförgiftning. I februari ingick Axis-Shield ett underlicensarrangemang för den kinesiska marknaden.

På det hela taget tror jag att det första kvartalet tydligt visade att vi befinner oss i en bra miljö – och även har det ekonomiska sättet – att fortsätta resan för att nå våra mål.

 • Göran Arvidson.
 • CFO och tillförordnad VD.

För ytterligare information, ring:.

 • Hansa Medical Magmuskel.
 • Göran Arvidson, CFO och tillförordnad verkställande direktör.

Om Hansa Medical AB.

Hansa Medical är en bioteknikverksamhet med fokus på helt nya såväl som geniala immunmodulerande enzymer. Verksamhetens ledande läkemedelsprospekt inom klinisk utveckling, IdeS, inaktiverar antikroppar samt har underbara behandlingsmöjligheter vid hårtransplantation såväl som ovanliga autoimmuna tillstånd.

Verksamheten har dessutom skapat HBP, en marknadslanserad biomarkör för medicinsk diagnos och förutsägelse av extrem sepsis, och utför prekliniska forskningsstudier på EndoS, ett mikrobiellt antikroppsmodulerande enzym. Hansa Medical har sitt säte i Lund. Verksamhetens aktie (HMED) är noterad för handel på Nasdaq First North i Stockholm med Remium Nordic som Licensed Advisor.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här