Data visar att en dos av IdeS har gynnsam effekt och helt tar bort HLA-antikroppar

0
Rate this post

På Hansa Medicals Funding Markets Day i Stockholm idag, bland världens ledande transplantationsspecialister, kommer professor Stanley Jordan vid Cedars-Sinai Medical Facility, Los Angeles, säkerligen att erbjuda data från en av hans återkommande studier där mycket animerade klienter desensibiliseras och även behandlas med Hansa Medicals ledande medicinprospekt IdeS inför transplantation.

Data kommer säkerligen att visas från en individ med 100 % PRA-examen som framgångsrikt behandlades och transplanterades i juli i år. Den studieledda studien, ledd av Dr. Jordan, är en öppen forskning som syftar till att analysera säkerheten och även effekten av IdeS hos individer med höga nivåer av donatorspecifika antikroppar (så kallade mycket sensibiliserade patienter).

IdeS gör sig av med antikropparna samt stoppar därför antikroppsmedierad organavstötning.

Studien, där IdeS faktiskt har inkluderats i Dr. Jordans standardmetod för animerade människor, kommer säkerligen att inkludera så mycket som 20 mycket sensibiliserade personer på UNOS (United Network for Organ Sharing) checklista för transplantationer som väntar. Alla inkluderade patienter kommer säkerligen då att njurhårtransplanteras och även följas upp i sex månader efter transplantationen.

“Informationen vi faktiskt har sett hos den här individen är fantastisk, avslöjande att IdeS har möjligheten att revolutionera hela transplantationsområdet, speciellt i terapin av sensibiliserade individer”, säger Dr Jordan.

“Det är glädjande att se att Ides har ett så utmärkt resultat även på en mycket animerad individ, som tillhör ett mycket svårbehandlat team”, säger Lena Winstedt, medicinsk studiechef på Hansa Medical Abdominal Muscle.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Hansa Medical abdominal muscle (publ) måste publicera enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Infon skickades till tidning den 13 november 2015 kl 08.45.

För mer information, vänligen kontakta:

  • Hansa Medical Abdominal
  • Lena Winstedt, fil dr, vetenskaplig forskningshandledare

Göran Arvidson, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Om Dr. Stanley Jordan

Dr Jordan är chef för njurhårtransplantation och transplantationsimmunologi, njur- och pankreastransplantationscenter och avdelningen för njurmedicin vid Cedars-Sinai Medical Facility i Los Angeles, USA. Dr Jordans studie är inriktad på immunologi och även transplantation. Dr. Jordan har faktiskt utfört betydande forskningsstudier finansierade av olika stipendier och stipendier, inklusive medicinska prövningar inom njurtransplantation startade av National Institutes of Health And Wellness (NIH).

Dr. Jordan har skapat många inlägg i kliniska tidskrifter och skrivit många bokfaser inom området. Han har varit anställd av National Institutes of Healths National Institute of Allergic Reaction and also Contagious Conditions för att uppmuntra den amerikanska kongressen om säkerheten och effektiviteten av intravenöst gammaglobulin. Han har faktiskt varit ansvarig för tester för 3 medicinska studier inom njurhårtransplantation utförda på uppdrag av National Institute of Health.

Han har faktiskt erhållit Medical Sciences Award från UCLA Alumni Association, Present of Life Award från National Kidney Foundation, Established Investigator Honor från American Society of Hair Transplant, Distinguished Alumni Honor från University of North Carolina-Chapel Hillside School of Medicine and the Inaugural PRISM Honor from Cedars-Sinai for Excellences In Medical Research. Dr. Jordan tillhör ett flertal expertföreningar och arbetar som redaktör för ett flertal kliniska tidskrifter. Han är likaså deltagare i Hansa Medicals medicinska råd.

Angående IdeS

IdeS är ett bakteriellt enzym som klyver IgG-antikroppar. IdeS är en unik molekyl som har ett helt nytt behandlingssystem. IdeS inaktiverar all IgG särskilt, snabbt och effektivt. IdeS har faktiskt undersökts för säkerhet och effektivitet i ett stort antal modeller både in vitro och även in vivo.

Under 2013 genomfördes ett effektivt skede jag undersöker på 29 hälsosamma och balanserade ämnen som visade att IdeS har stor effekt och dessutom tolereras väl med en fördelaktig säkerhetsprofil. Under 2014 såväl som 2015 genomfördes en klinisk steg II-studie med IdeS på animerade njurtransplanterade personer. Information visar att IdeS har en utmärkt inverkan på mycket animerade patienter.

Studien avslöjar att IdeS har förmågan att göra sensibiliserade patienter transplanterbara genom att minska HLA-antikroppar till grader som är acceptabla för hårtransplantation. IdeS har behandlingsmöjligheter vid transplantation såväl som för många autoimmuna sjukdomar där det för närvarande saknas tillräckligt effektiva behandlingsmetoder. IdeS skyddas av ett antal olika patent och har släppts i ett antal fackgranskade kliniska tidskrifter.

Om Hansa Medical AB

Hansa Medical är ett bioteknikföretag som fokuserar på nya och även innovativa immunmodulerande enzymer. Företagets ledande medicinprospekt inom klinisk utveckling, IdeS, inaktiverar antikroppar samt har stor terapimöjlighet vid såväl transplantation som ovanliga autoimmuna sjukdomar.

Verksamheten har faktiskt också etablerat HBP, en marknadslanserad biomarkör för diagnos samt förutsägelse av extrem sepsis, samt genomför preklinisk forskningsstudie på EndoS, ett bakteriellt antikroppsmodulerande enzym. Hansa Medical har sitt säte i Lund. Bolagets aktie (HMED) är noterad för handel på Nasdaq Stockholms storlista i Stockholm med Remium Nordic som Certified Consultant.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här